Poradnia BADAŃ PrenatalnYCH

Poradnia Badań Prenatalnych działa w ramach Programu Badań Prenatalnych Kliniki Położnictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.


Do włączenia do programu uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • wiek matki powyżej 35 lat (lub gdy ciężarna w danym roku kalendarzowym ukończy 35 lat)
  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
  • stwierdzenia wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka
  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikowo
  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu


Porady udzielane  w Poradni są prowadzone w ramach Programu Ministerialnego (bezpłatne) – wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty prowadzącego ciążę ( przyjmowane są też skierowania z gabinetów prywatnych).

Pacjenci proszeni są o zabranie ze sobą dotychczasowej dokumentacji medycznej.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Poradnia Badań Prenatalnych

Kontakt:
Rejestracja:
Poniedziałek-piątek 08.00 – 15.00
tel. 58 584 40 56

budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
parter

Dni i godziny przyjęć:
Kwalifikacja do Programu Badań Prenatalnych
prof. Janusz Limon - specjalista genetyki klinicznej
lek. Ewa Kaczorowska - specjalista genetyki klinicznej
wtorek 11.00 - 14.00
piątek 11.00 - 14.00

badaniaprenatalne@uck.gda.pl
(adres mailowy do przesyłania dokumentacji medycznej po uzgodnieniu z lekarzem)