Poradnia Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Poradnia Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Kontakt:
tel. 58 584 40 56

budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN)
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
poziom 0