Poradnia Andrologiczna i Diagnostyki Niepłodności

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne rozpoczęło realizację "Programu kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce", finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia. Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności.

W ramach rządowego projektu "Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce na lata 2016-2020" Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zostało wybrane jako jeden z ośrodków referencyjnych leczenia niepłodności  (na drodze konkursu wyłoniono 16 ośrodków w obrębie całego kraju). Program, oprócz kompleksowej diagnostyki niepłodności, zakłada zarówno objęcie uczestników opieką psychologiczną, jak również kierowanie do dalszego leczenia w ramach systemu opieki zdrowotnej.

Przystąpienie do Programu rozpoczyna się wstępną wizytą konsultacyjną pary, podczas której następuje kwalifikacja do programu. Zakwalifikowanym parom zapewniamy dostęp do specjalistycznych konsultacji (urologia, andrologia, endokrynologia, immunologia, genetyka). W ramach programu oferujemy świadczenia w  zakresie szerokiej  diagnostyki niepłodności, wdrażamy niezbędne leczenie operacyjne i zachowawcze (bez zaawansowanych technik wspomaganego rozrodu, czyli bez inseminacji, in vitro). Ponadto zakupiony w ramach rządowego projektu specjalistyczny sprzęt pozwoli na nowoczesne badanie nasienia, w tym celu powstało laboratorium andrologiczne.

Program jest skierowany do osób, u których występuje problem z  niepłodnością, pozostających w związkach małżeńskich lub we wspólnym pożyciu, którzy wcześniej nie byli diagnozowani pod kątem niepłodności.

Początkowo Poradnia funkcjonować będzie raz w tygodniu - w poniedziałki.

Wizyta w Poradni nie wymaga skierowania.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Poradnia Andrologiczna i Diagnostyki Niepłodności

Kontakt:
Rejestracja 58 584 40 56

budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN)
ul. Smoluchowskiego 17,
80-214 Gdańsk
II piętro