Klinika Położnictwa

Klinika oferuje opiekę okołoporodową w ciążach o przebiegu prawidłowym i patologicznym, a ponadto zajmuje się diagnostyką i terapią wad płodu, nieprawidłowości popłodu, chorobami związanymi z ciążą oraz ciężarnymi z chorobami przewlekłymi.

Oprócz typowej opieki położniczej związanej z ciążą, porodem i połogiem, działalność Kliniki skupia się wokół diagnostyki i terapii wad płodu lub popłodu, ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów wewnątrzmacicznych. Pomoc znajdują tu ciężarne z całego kraju. Jako jedni z niewielu lekarzy w Polsce operujemy wiele wad płodu i powikłania ciąż wielopłodowych, takie jak: zespół przetoczenia pomiędzy płodami (TTTS), zespół TRAP oraz inne, np.  zespół taśm owodniowych (ABS), leczenie konfliktu serologicznego i  obrzęków nieimmunologicznych (NIH), a także wszczepianie drenów płodowo-owodniowych. Zajmujemy się również terapią schorzeń u ciężarnych:  nadciśnienie indukowane ciążą, cukrzyca, choroby hematologiczne itp. Zapewniamy opiekę szpitalną pacjentkom z chorobami przewlekłymi w newralgicznych okresach ciąży i w czasie porodu.

Pacjentki, które urodziły dzieci w  Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz pary, które uczęszczały na zajęcia Szkoły Rodzenia „Uniwersytet dla Rodziców” - mogą skorzystać z porad laktacyjnych - pierwsza konsultacja jest bezpłatna. Więcej informacji znajduje się na stronie poradylaktacyjne.uck.pl.


Nasz personel

 • ORDYNATOR

  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Preis

 • POŁOŻNA ODDZIAŁOWA

  Lucyna Nowicka

 • lek. Przemysław Adamski

 • lek. Weronika Albrzykowska

 • dr n. med. Maciej Boćkowski

 • dr n. med. Altankhorol Damdinsuren

 • dr n. med. Wojciech Gościniak

 • lek. Kinga Jaguszewska

 • lek. Adrianna Klonowska-Kępka

 • dr n. med. Katarzyna Kopacz-Petranyuk

 • dr n. med. Michał Korzon

 • dr n. med. Karina Kulikowska-Ciecieląg

 • dr n. med. Beata Królikowska-Kobierska

 • dr n. med. Dariusz Lautenbach

 • dr n. med. Katarzyna Leszczyńska

 • prof. dr hab. Janusz Limon

 • dr n. med. Joanna Manitius-Sudara

 • lek. Michał Mędraś

 • lek. Izabela Pabin

 • dr n. med. Zofia Pankrac

 • dr n. med. Anna Partyka

 • lek. Marta Pęksa

 • lek. Paulina Przyłucka

 • dr n. med. Katarzyna Stefańska

 • lek. Zbigniew Śmiejkowski

 • dr hab. med. Małgorzata Świątkowska-Freund

 • dr n. med. Anetta Traczyk-Łoś

 • lek. Katarzyna Wartecka-Zielińska

 • dr n. med. Ewa Żmudzińska

 • dr n. med. Dzmitry Żukowski

Usługi medyczne

 • diagnostyka powikłań wczesnej ciąży
 • procedury medyczne związane z  poronieniem lub obumarciem wczesnej ciąży
 • diagnostyka prenatalna wad płodu – ultrasonografia, procedury inwazyjne
 • ustalanie postępowania w ciąży ze stwierdzoną wadą płodu
 • farmakoterapia zburzeń rytmu serca płodu
 • zabiegi wewnątrzmaciczne u płodów z wybranymi wadami (przepuklina oponowo-rdzeniowa, rozszczep kręgosłupa, zespół taśm owodniowych)
 • kompleksowa terapia zespołu przetoczenia pomiędzy płodami w ciąży bliźniaczej (leczenie zabiegowe – fetoskopia, farmakoterapia)
 • zabiegi fetoskopowe w selektywnym wewnątrzmacicznym zahamowaniu wzrostu jednego z płodów w ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej
 • terapia cholestazy wewnątrzwątrobowej ciężarnych
 • prowadzenie diagnostyki i  leczenia w nadciśnieniu indukowanym ciążą, stanie przedrzucawkowym i w rzucawce
 • opieka nad ciężarnymi z innymi patologiami ciąży
 • diagnostyka i terapia kobiet ciężarnych z cukrzycą
 • procedury szpitalne związane z  przebiegiem ciąży u pacjentek z chorobami przewlekłymi
 • diagnostyka i terapia porodu przedwczesnego
 • ginekologiczne zabiegi operacyjne u kobiet ciężarnych
 • opieka nad rodzącą i położnicą
 • leczenie powikłań porodu i połogu

Programy edukacyjne

Programy edukacyjne prowadzone w  Klinice związane są głównie z przygotowaniem ciężarnych do porodu, karmienia piersią i opieki nad noworodkiem. Odbywają się tu zajęcia w formie szkoły rodzenia dla kobiet w ciąży i ich partnerów oraz warsztaty laktacyjne dla ciężarnych i matek karmiących.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Położnictwa

Kontakt:
tel. 58 584 41 10
fax 58 584 41 20
kpreis@gumed.edu.pl

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
IV piętro

Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna
tel. 58 584 41 24

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
tel. 58 584 40 56

Poradnia Badań Prenatalnych
tel. 58 584 40 56