Klinika Chirurgii Onkologicznej

Klinika Chirurgii Onkologicznej zajmuje się kompleksowym leczeniem chirurgicznym nowotworów od momentu diagnostyki, leczenie radykalne, aż po zabiegi paliatywne.

Dzięki ścisłej współpracy z onkologami, radioterapeutami, zakładem patomorfologii i genetyki klinicznej oraz biobankiem oferujemy nowoczesne, spersonalizowane leczenie onkologiczne. Członkowie naszego zespołu biorą czynny udział w pracach specjalistycznej poradni leczenia raka piersi. Dodatkowo Klinika zajmuje się szkoleniem studentów i lekarzy z zakresu chirurgii onkologicznej. Jest także jednym z wiodących ośrodków zajmujących się okołooperacyjnym leczeniem żywieniowym.

Na zespół składa się 6 specjalistów chirurgii onkologicznej, w tym 3 profesorów, 3 specjalistów chirurgii ogólnej oraz 4 lekarzy rezydentów z zakresu chirurgii ogólnej lub onkologicznej. Dodatkowo w zespole mamy specjalistę ginekologii onkologicznej oraz żywienia klinicznego.

Klinika Chirurgii Onkologicznej oferuje pełne spektrum zabiegów chirurgii onkologicznej, w tym:

 • łagodnych i złośliwych nowotworów piersi
 • pełny zakres zabiegów rekonstrukcyjnych i onkoplastycznych piersi
 • nowotworów przewodu pokarmowego – przełyku, żołądka, jelita cienkiego, okrężnicy i odbytnicy a także trzustki i wątroby
 • nowotworów skóry
 • czerniaka złośliwego wraz z procedurą węzła wartowniczego
 • nowotworów łagodnych tkanek miękkich oraz mięsaków
 • nowotworów tarczycy
 • chirurgii układu chłonnego
 • okołooperacyjnym leczeniem żywieniowym


Dodatkowo oferujemy szeroki zakres zabiegów diagnostycznych oraz wspomagających leczenie onkologiczne:

 • biopsje tkanek miękkich i narządów jamy brzusznej
 • biopsja mammotomiczna
 • diagnostyka układu chłonnego
 • implantacja dożylnych portów naczyniowych do chemioterapii
 • założenie sztucznych dostępów do żywienia drogą przewodu pokarmowego (jejunostomia, gastrostomia, zgłębniki nosowo-żołądkowe)

Nasz personel

 • ORDYNATOR

  dr n. med. Maciej Świerblewski

 • pielęgniarka oddziałowa

  Mgr Alicja Patoła

 • z-ca ordynatora

  Dr n. med. Jarosław Skokowski

 • dr n. med. Maciej Bobowicz

 • lek. Paulina Cichon

 • dr n. med. Kamil Drucis

 • dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski

 • dr n. med. Paweł Kabata

 • dr n. med. Karol Połom

 • dr hab. n. med. Jacek Zieliński

Usługi medyczne

Chirurgia piersi:

 • usunięcie kwadrantu oraz guzów łagodnych piersi
 • zabiegi oszczędzające (BCT) wraz z procedurą węzła wartowniczego oraz z użyciem technik onkoplastycznych
 • radykalna amputacja piersi
 • podskórna amputacja piersi z  jednoczasową rekonstrukcją
 • zabiegi z użyciem znaczników radiologicznych, kotwiczek lokalizacyjnych, klipsów tytanowych
 • rekonstrukcje piersi przy użyciu implantów silikonowych oraz ekspanderów tkankowych
 • rekonstrukcje piersi przy użyciu płatów z m. najszerszego grzbietu (LD flap) oraz prostego brzucha (TRAM) we współpracy z Kliniką Chirurgii Plastycznej
 • duktoskopia i badanie przewodów mlekowych - diagnostyka patologicznego wycieku z piersi


 Chirurgia górnego odcinka przewodu pokarmowego:

 • usunięcie przełyku
 • całkowite oraz częściowe usunięcie żołądka wraz z limfadenektomią
 • laparoskopowe oraz klasyczne założenie gastrostomii i jejunostomii odżywczej
 • zabiegi paliatywne w obrębie żołądka


 Chirurgia wątroby i trzustki:

 • częściowa i całkowita resekcja trzustki
 • usunięcie głowy trzustki wraz z  dwunastnicą (op. Whipple’a)
 • częściowe wycięcie wątroby z  powodu guzów pierwotnych oraz przerzutów
 • paliatywne odbarczenie dróg żółciowych


Chirurgia jelita grubego i  odbytnicy (w tym zabiegi laparoskopowe):

 • usunięcie prawej części okrężnicy (hemikolektomia prawostronna) w przypadku nowotworów kątnicy, wstępnicy i zgięcia wątrobowego
 • usunięcie lewej części okrężnicy (hemikolektomia lewostronna) w przypadku nowotworów zgięcia śledzionowego oraz zstępnicy
 • resekcja esicy
 • przednia oraz brzuszno-kroczowa resekcja odbytnicy
 • całkowite usunięcie jelita grubego w przypadku nowotworów mnogich i rodzinnej polipowatości
 • laparoskopowe wyłonienie stomii jelitowych przed radioterapią oraz w ramach leczenia paliatywnego 


Chirurgia skóry i tkanek miękkich:

 • wycięcie zmian łagodnych oraz raków i czerniaka skóry z procedurą węzła wartowniczego
 • rekonstrukcje z użyciem technik plastyki płatowej oraz przeszczepu skóry
 • wycięcie guzów łagodnych tkanek miękkich
 • resekcje przedziałowe z powodu mięsaków tkanek miękkich 


Chirurgia układu chłonnego:

 • usunięcie węzłów szyjnych
 • usunięcie węzłów pachowych
 • limfadenektomia biodrowo-pachwinowo-zasłonowa
 • usunięcie węzłów zaotrzewnowych

Programy edukacyjne

Poprzez współpracę z Fundacją OMEALife Rak piersi nie ogranicza bierzemy udział w licznych akcjach promujących świadomość profilaktyki raka piersi oraz chorób nowotworowych wśród osób młodych.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Chirurgii Onkologicznej

Kontakt:
Tel. 58 349 31 90, 91
Fax: 58 349 32 00
E-mail: chirurgiaonkologiczna@uck.gda.pl

Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
III piętro