Kliniczne Centrum Kardiologii

Głównymi obszarami działalności Klinicznego Centrum Kardiologii są diagnostyka i leczenie schorzeń o podłożu kardiologicznym.

W skład Klinicznego Centrum Kardiologii wchodzą: Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Klinika Kardiologii Ogólnej, Oddział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej, Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Pracownia Elektrofizjologii Serca.

 W Klinice znajduje się: sala intensywnego nadzoru kardiologicznego wyposażona w nowoczesny system monitorowania podstawowych funkcji życiowych oraz EKG, nowoczesna pracownia elektrofizjologii serca z systemem CARTO (jednym z trzech w kraju) do zabiegów ablacji substratu arytmii, sala zabiegowa do implantacji stymulatorów oraz kardiowerterów-defibrylatorów serca. Klinika dysponuje ponadto dobrze wyposażonymi pracowniami diagnostycznymi: echokardiograficzną, prób wysiłkowych i 24- godz. badania EKG metodą Holtera oraz pracownią badań odczynowości układu autonomicznego: omdleń wazowagalnych i wrażliwości baroreceptorów tętniczych. Przy Klinice działa także Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca dla chorych z zaburzeniami rytmu serca, w tym z implantowanymi stymulatorami i  kardiowerteramidefibrylatorami serca.

Profil Kliniki:

 • nieinwazyjna i inwazyjna diagnostyka zaburzeń rytmu serca oraz omdleń nieznanego pochodzenia (m.in. badania elektrofizjologiczne, ocena odczynowości autonomicznej),
 • ektrostymulacja serca (wszelkie typy stymulatorów, w tym także stymulacja resynchronizująca),
 • implantacje kardiowerterów-defibrylatorów serca,
 • ablacja substratu arytmii prądem wysokiej częstotliwości (w tym arytmii komorowych),
 • diagnostyka i terapia choroby wieńcowej oraz innych schorzeń kardiologicznych,
 • udział w wieloośrodkowych próbach klinicznych.

Prowadzone projekty badawcze:

 • zastosowanie kardiowertrerów-defibrylatorów serca w prewencji pierwotnej nagłej śmierci sercowej,
 • resynchronizująca stymulacja komór u pacjentów z niewydolnością serca leczonych kardiowerterami-defibrylatorami serca,
 • leczenie pacjentów z migotaniem przedsionków przy pomocy ablacji serca z zastosowaniem mapingu elektromagnetycznego CARTO,
 • ocena wpływu regularnej aktywności fizycznej różnego typu na czynność autonomicznego układu nerwowego,
 • wpływ udrożnienia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej na czynność autonomicznego układu nerwowego,
 • prewencja pierwotna nagłej śmierci sercowej u pacjentów z genetycznie uwarunkowanymi zaburzeniami rytmu serca,
 • anatomiczne uwarunkowania zabiegów elektrofizjologiczno-ablacyjnych w aspekcie arytmii nadkomorowych.

Nasz personel

 • Lekarz kierujący

  prof. dr hab n. med. Grzegorz Raczak

 • pielęgniarka Oddziałowa

  mgr Joanna Wróblewska

 • dr n. med. Jerzy Bellwon

 • dr n. med. Michał Bohdan

 • dr n. med. Szymon Budrejko

 • dr n. med Sławomir Burakowski

 • dr n. med. Dariusz Ciećwierz

 • dr n. med. Bartosz Curyłło

 • dr n. med. Krzysztof Chlebus

 • dr n. med. Michał Chmielecki

 • dr hab. n. med. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz

 • prof. dr hab. med. Alicja Dąbrowska-Kugacka

 • dr n. med. Karolina Dorniak

 • dr n. med. Waldemar Dorniak

 • dr n. med. Piotr Drewla

 • prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak

 • dr n. med. Anna Faran

 • dr n. med. Anna Frankiewicz

 • dr n. med Monika Figura-Chmielewska

 • prof. dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski

 • dr n. med. Rafał Gałąska

 • dr n. med. Tomasz Gorczyński

 • prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała

 • dr n. med. Adam Grzybowski

 • prof. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski

 • lek. med. Hanna Jankowska

 • dr hab. n. med. Maciej Kempa

 • dr n. med. Andrzej Koprowski

 • dr n. med. Anna Kochańska

 • prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski

 • dr n. med. Tomasz Królak

 • dr n. med. Elżbieta Krzymińska-Stasiuk

 • prof. dr hab. n. med. Ewa Lewicka

 • dr n. med. Lidia Łepska

 • dr n. med. Agnieszka Mickiewicz

 • dr n. med. Maksymilian Mielczarek

 • dr n. med. Radosław Nowak

 • lek. med. Barbara Opielowska-Nowak

 • dr n. med. Marcin Pajkowski

 • dr n. med. Anna Pazdyga

 • dr n. med. Sylwia Pisiak

 • dr n. med. Izabela Pisowodzka

 • dr n. med. Wiesław Puchalski

 • lek. med. Ewa Puzio

 • dr n. med. Piotr Skarżyński

 • dr hab. n. med. Wojciech Sobiczewski

 • lek. med. Iwona Stopczyńska

 • lek. med. Katarzyna Storoniak

 • dr n. med. Małgorzata Szwoch

 • dr n. med. Marta Taszner

 • lek. med. Antoni Toruński

 • dr n. med. Szymon Tuchacz

 • lek. med. Sebastian Tybura

 • dr n. med. Joanna Wdowczyk

 • lek.med. Maria Węsierska

 • lek. med. Dariusz Zacharek

 • dr n. med. Agnieszka Zienciuk-Krajka

 • dr n. med. Bożena Zięba

 • dr n. med. Marta Żarczyńska-Buchowiecka

 • dr n. med. Grzegorz Żuk

Usługi medyczne

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - 12 łóżek monitorowanych z możliwością wdrożenia zaawansowanych procedur ratujących życie:

 • respiratoroterapia
 • leczenie nerkozastępcze
 • hipotermia
 • krótkoterminowe wspomaganie pracy serca
 • czasowa stymulacja wewnątrzsercowa, etc.

Oddział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej:

 • diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej
 • rewaskularyzacja przezskórna z możliwością jednoczasowej inwazyjnej oceny zaawansowania choroby wieńcowej (FFR, IVUS)
 • Pracownia Echokardiografii z możliwością wykonywania badań spoczynkowych, obciążeniowych, przezprzełykowych

Klinika kardiologii i Elektroterapii Serca:

 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca

Oddział Kardiologii Ogólnej

 • diagnostyka i leczenie niewydolności serca, wad nabytych serca, kardiomiopatii, nadciśnienia tętniczego
 • rezonans magnetyczny serca, echokardiografia, cewnikowanie serca, etc.

 
Pracownia Kardiologii Inwazyjnej:

 • rewaskularyzacja w zawale serca, tryb pracy 24 godzinny, siedem dni w tygodniu

Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii:

 • ablacje podłoża arytmii - pełen zakres obejmujący częstoskurcze nadkomorowe, komorowe oraz migotanie przedsionków - z wykorzystaniem trójwymiarowych systemów elektroanatomicznych CARTO, Ensite oraz krioablacji;
 • zabiegi implantacji kardiowerterów -defibrylatorów (ICD) w tym z funkcją resynchronizacji (CRT- D), stymulatorów serca (AAI, DDD, VVI)  w tym z funkcją resynchronizacji (CRT- P)

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Kliniczne Centrum Kardiologii

Kontakt:
Sekretariat: 58 349 39 10
Fax: 58 349 39 20
Kwalifikacje przyjęcia do Kliniki: 58 349 24 99
gracz@gumed.edu.pl

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
budynek 7 i 8 piętro III i IV,
sekretariat piętro V, pok.33