KLINIKA ALERGOLOGII I PNEUMONOLOGII

Klinika Alergologii i Pneumonologii jest ośrodkiem naukowym, kształcącym kadrę medyczną i stosującym nowoczesne metody rozpoznawania i leczenia, zgodne z aktualnymi standardami. 

Profil Kliniki

 • diagnostyka i leczenia mastocytozy - Ośrodek działający w ramach European Network of Competence
 • diagnostyka i leczenie nadwrażliwości na jady owadów błonkoskrzydłych
 • diagnostyka i leczenie chorych na wrodzony obrzęk naczynioruchowy, pokarm i leki
 • diagnostyka i leczenie rzadkich chorób płuc
 • zintegrowana opieka nad chorymi na zaawansowaną POChP 
 • nieinwazyjna wentylacja w ramach ministerialnego programu 
 • prowadzenie programów lekowych dla chorych na ciężką astmę (omalizumab, mepolizumab), dla chorych na IPF (prifenidon) i dla chorych na GPA (ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń) (rytuksymab - po niepowodzeniu leczenia I rzutu)
 • wstępna kwalifikacja do przeszczepienia płuc

Nasz personel

 • lekarz kierujący kliniką

  prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem

 • pielęgniarka oddziałowa

  Sylwia Wiśniewska

 • Z-ca ordynatora Alergologii

  dr hab. n. med. Marta Chełmińska

 • z-ca ordynatora Pneumonologii

  dr n. med. Bogumiła Cynowska

 • dr n. med. Iwona Damps-Konstańska

 • prof. dr hab. n. med. Anna Dubaniewicz

 • lek. Alicja Dzieża

 • lek. Marika Gawinowska

 • dr n. med. Aleksandra Górska

 • dr n. med. Lucyna Górska

 • dr n. med. Piotr Janowiak

 • lek. Alicja Janowicz

 • dr n. med. Karolina Kita

 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski

 • lek. Tomasz Nadolny

 • prof. dr hab. n. med. Marek Niedoszytko

 • dr n. med. Alina Pętlak

 • dr n. med. Maria Porzezińska

 • lek. Katarzyna Puźniakowska

 • dr n. med. Agnieszka Rey

 • lek. Katarzyna Rogoza

 • dr n. med. Jan Romantowski

 • dr hab. n. med. Alicja Siemińska

 • dr n. med. Krzysztof Specjalski

 • dr n. med. Amelia Szymanowska-Narloch

 • dr n. med. Beata Wajda

 • dr n. med. Eliza Wasilewska

 • prof. dr hab. n. med. Sławomir Żegleń

Usługi medyczne

Oddział Alergologii

 • rozpoznawanie i leczenie mastocytozy
 • rozpoznawanie i leczenie alergii na jady owadów błonkoskrzydłych
 • rozpoznawanie i leczenie nietolerancji aspiryny i niesterydowych leków p/zapalnych
 • rozpoznawanie i leczenie nietolerancji leków, w tym antybiotyków, leków p/bólowych, leków znieczulenia miejscowego i ogólnego, środków kontrastowych stosowanych w radiologii
 • rozpoznawanie i leczenie obrzęku naczynioruchowego, w tym wrodzonego obrzęku
 • rozpoznawanie i leczeni anafilaksji
 • kompleksowa opieka nad chorymi na ciężką, źle kontrolowaną astmę
 • zintegrowana opieka nad chorymi na zaawansowaną POChP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc)
 • leczenie przewlekłej duszności
 • leczenie przewlekłego kaszlu
 • diagnostyka zaburzeń czynności układu oddechowego, w tym test prowokacji dooskrzelowej z metacholiną
 • diagnostyka alergii, w tym na środki spożywcze

Oddział Pneumonologii

 • rozpoznawanie i leczenie chorób śródmiąższowych płuc
 • rozpoznawanie i leczenie eozynofilii płucnych, w tym AZPP (alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych) i aspergilozy oskrzelowo - płucnej
 • rozpoznawanie i leczenie zapalenia naczyń z zajęciem układu oddechowego
 • rozpoznawanie i leczenie chorób opłucnej
 • diagnostyka krwawień z układu oddechowego
 • rozpoznawanie i leczenie OBS (obturacyjnego bezdechu sennego) 
 • rozpoznawanie raka płuca i innych nowotworów klatki piersiowej
 • leczenie zaostrzeń niewydolności oddychania w przebiegu przewlekłych chorób płuc
 • rozpoznawanie i leczenie nieswoistych zapaleń płuc
 • rozpoznanie i leczenie zatorowości płucnej 
 • rozpoznanie i leczenie chorób tkanki łącznej z zajęciem układu oddychania
 • rozpoznawanie i leczenie rzadkich chorób płuc
 • realizacja DILO

Usługi komercyjne

 • ośrodek DLT (domowe leczenie tlenem + przenoście butle tlenowe)

Pracownie

 • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego

 • Pracownia bronchoskopowa
 • Pracownia testów alergologicznych

 • Pracownia zaburzeń snu

 • Pododdział nieinwazyjnej wentylacji

 • Pododdział przeszczpienia

Programy edukacyjne

Dla Chorych

Dla Lekarzy Rezydentów

 • kurs zagrożenie życia w pneumonologii
 • rzadkie choroby płuc

Dla Wolontariuszy

 • cykliczne kursy dla opiekunów i asystentów domowych Chorych na POChP

Edukacja podyplomowa

 • kursy podyplomowe w ramach szkolenia prowadzonego przez CMKP
 • coroczna konferencja Płuco-Serce (przy współpracy z kliniką Chorób Serca)

Przy Klinice działają dwa stowarzyszenia:

 • Pomorskie Towarzystwo Przeciwtytoniowe
 • Gdańskie Stowarzyszenie Chorych na POChP

Pracownicy Kliniki pełnią następujące funkcje:

 • konsultant wojewódzki w alergologii – prof. dr hab. n. med. Marek Niedoszytko
 • konsultant wojewódzki w chorobach płuc – prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem
 • przewodniczący pomorskiego oddziału PTA – dr hab. n. med. Marta Chełmińska
 • przewodniczący gdańskiego oddziału PTChP – dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski, prof. GUMed

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Alergologii i Pneumonologii

Kontakt:
Sekretariat tel. 58 584 43 00
Poradnia Alergologiczna i Pneumonologiczna: 58 349 35 50
Fax 58 584 43 10
E-mail: alergologia@uck.gda.pl

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
V piętro