Hospicjum Stacjonarne oraz Hospicjum Domowe

Hospicjum Stacjonarne i Hospicjum Domowe UCK jest ośrodkiem dla osób z określonymi postępującymi chorobami nieuleczalnymi, które nie poddają się leczeniu przyczynowemu.

Personel Hospicjum obejmuje opieką przede wszystkim pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową, chorych z AIDS, z układowymi chorobami zanikowymi układu nerwowego, z następstwami chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, pacjentów z kardiomiopatiami oraz owrzodzeniami odleżynowymi. Dąży do zapewnienia chorym możliwie najwyższej jakości życia, przy pełnej uwagi trosce o zachowanie godności i szacunku do pacjentów.

Medycznym celem opieki hospicyjnej jest łagodzenie objawów, które powodują cierpienie osób chorych: najczęściej bólu, ale także wielu innych (np. duszności, wymiotów, braku apetytu), oraz poprawa jakości życia.

Hospicja kierują się zasadą akceptacji nieuchronności śmierci. Nie stosuje się więc w nich uporczywej terapii, której celem jest wydłużenie życia pacjenta za wszelką cenę. Hospicja nie prowadzą diagnostyki czy oceny postępu choroby. Leczenie skupia się na kontrolowaniu uciążliwych objawów somatycznych i  psychicznych. 

Nasz oddział posiada do dyspozycji 2 sale 2-łóżkowe z odrębnymi toaletami.

W opiece domowej możemy pomóc 16 osobom nieuleczalnie chorym.

  Nasz personel

  • kierownik

   dr n. o zdrowiu Beata Papiernik

  • chirurg onkologiczny

   Kamil Drucis

  • koordynator, spec. medycyny paliatywnej

   dr n. med. Agnieszka Gorzewska

  Potrzebne dokumenty

  Potrzebne dokumenty do zgłoszenia:

  • skierowanie do hospicjum stacjonarnego od lekarza POZ lub specjalisty
  • potwierdzenie ubezpieczenia chorego, np. legitymację emeryta, rencisty
  • dowód osobisty


  Zgłoszenia można składać w sekretariacie ZOL i Hospicjum przy ul. Al. Zwycięstwa 30, pokój 112 lub pod numerem telefonicznym  58 347 16 80, fax 58 347 29 78, do Hospicjum Domowego również pod numerem 695802366 u Koordynatora Opieki Domowej w godzinach od 7.00 do 15.00.

  Przydatne rzeczy

  Rzeczy przydatne w Hospicjum Stacjonarnym:

  • osobiste przybory toaletowe, mokre chusteczki, ręczniki papierowe
  • bieliznę, piżamy na zmianę
  • ze względu na chęć stworzenia jak najbardziej domowej atmosfery zachęcamy do przynoszenia ze sobą ulubionych poduszeczek, kocy, zdjęć bliskich

  Usługi medyczne

  Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują:

  • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy
  • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki
  • leczenie farmakologiczne
  • leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna)
  • leczenie innych objawów somatycznych
  • opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną
  • rehabilitację na zlecenie lekarza hospicjum stacjonarnego
  • zapobieganie powikłaniom
  • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym lub oddziale medycyny paliatywnej
  • zaopatrzenie w wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego, w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej
  • opiekę wyręczającą obejmującą przyjmowanie świadczeniobiorców do hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej na okres nie dłuższy niż 10 dni

  W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:

  • badania diagnostyczne
  • leki i wyroby medyczne

  Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych obejmują:

  • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy
  • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki
  • leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna)
  • leczenie innych objawów somatycznych
  • opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną
  • rehabilitację na zlecenie lekarza hospicjum domowego
  • zapobieganie powikłaniom
  • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym
  • ordynacja leków
  • bezpłatne wypożyczanie przez hospicjum domowe wyrobów medycznych wymienionych w ust. 3 części II załącznika nr 2 do rozporządzenia MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

  ul. Dębinki 7
  80-952 Gdańsk

  Hospicjum Stacjonarne i Domowe

  Kontakt:
  tel. 58 347 16 80
  fax 58 347 29 78
  kom. 695802366 - Koordynator Opieki Domowej (Hospicjum Domowe)
  e-mail: zolihosp@uck.gda.pl

  al. Zwycięstwa 30, Gdańsk
  pokój 112