Centrum Raka Piersi

Centrum Raka Piersi UCK (tzw. Breast Unit) diagnozuje pacjentki w ciągu tygodnia. Tak szybką diagnozę udaje się postawić dzięki kompleksowemu podejściu do pacjenta.

Podczas pierwszej wizyty pacjentkę bada zarówno onkolog, jak i chirurg onkologiczny. W zależności od potrzeby chora kierowana jest  na mammografię, USG piersi, biopsję, rezonans magnetyczny, USG i biopsję węzłów chłonnych. W trakcie konsylium lekarze podejmują decyzję, czy kierować pacjentkę na chemio- lub/i radioterapię, czy od razu na zabieg chirurgiczny.

Chemioterapia

Podanie leków odbywa się w przyjaznej i kameralnej atmosferze na nowoczesnych salach Oddziału Dziennego Chemioterapii.  Do dyspozycji chorych jest bufet z  kawą, herbatą i drobnymi posiłkami. Warto dodać, że pacjentkom porad udziela także dietetyk. Istnieje również możliwość udziału w licznych badaniach klinicznych, prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej z  wykorzystaniem najnowocześniejszych leków.


Zabiegi chirurgiczne

Większość zabiegów chirurgicznych wykonywanych w UCK to operacje oszczędzające pierś. By uzyskać dobry efekt estetyczny, używa się technik operacyjnych z zakresu chirurgii plastycznej. Tam gdzie, ze względu na rozległość nowotworu, niemożliwy jest zabieg oszczędzający, wykonywana jest amputacja podskórna z jednoczesną rekonstrukcją. Doświadczony zespół chirurgów oraz anestezjologów zapewnia bezpieczny i krótki czas pobytu w  szpitalu.

Walka z rakiem piersi nie jest łatwa, także pod względem psychicznym, dlatego też na pacjentki Centrum Raka Piersi UCK czeka wykwalifikowany psychoonkolog. Wsparcie dla chorych stanowi również fundacja  Fundacja OMEA Life – Rak piersi nie ogranicza.

Nasz personel

 • dr hab. n. med. Andrzej Badzio

 • dr n. med. Maciej Bobowicz

 • dr n. med. Monika Czarnowska-Cubała

 • lek. med. Monika Czechlowska-Nabożna

 • lek. med. Magdalena Graczyk

 • lek. med. Katarzyna Gwożdziewicz

 • dr hab. n. med. Jerzy Jankau

 • dr n. med. Paweł Kabata

 • dr n. med. Anna Kowalczyk

 • lek. med. Jacek Kowalski

 • dr n. kult. fiz. Milena Lachowicz

 • mgr Maria Majcher

 • mgr Joanna Matuszewska

 • prac. adm. Marta Mowińska

 • dr n. med. Rafał Pęksa

 • dr hab. n. med. Elzbieta Senkus-Konefka

 • lek. med. Joanna Seredyńska

 • dr n. med. Jarosław Skokowski

 • dr n. med. Katarzyna Sosińska-Mielcarek

 • piel. Małgorzta Stobińska

 • mgr Grażyna Suchodolska

 • lic. piel. Danuta Synak

 • dr n. med. Ewa Szutowicz-Zielińska

 • mgr Dorota Ślemp

 • prof. dr hab. n. med. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

 • lek. med. Magdalena Wieczorek-Rutkowska

Zespół

 • dr hab. n. med. Andrzej Badzio - specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej
 • dr n. med. Maciej Bobowicz - specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • dr n. med. Monika Czarnowska-Cubała - specjalista radiolog 
 • lek. med. Monika Czechlowska-Nabożna - specjalista radiolog
 • lek. med. Magdalena Graczyk - specjalista chirurgii plastycznej
 • lek. med. Katarzyna Gwoździewicz - specjalista radiolog 
 • dr hab. n. med. Jerzy Jankau - specjalista chirurgii ogólnej i plastycznej
 • dr n. med. Paweł Kabata - specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • dr n. med. Anna Kowalczyk - specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Jacek Kowalski - specjalista patomorfolog
 • dr n. kult. fiz. Milena Lachowicz - psycholog kliniczny, seksuolog
 • mgr Maria Majcher - pielęgniarka senologiczna
 • mgr Joanna Matuszewska - rehamanager
 • Marta Mowińska - pracownik administracyjny
 • dr n. med. Rafał Pęksa - specjalista patomorfolog

 • dr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka - specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Joanna Seredyńska - specjalista onkologii klinicznej
 • dr n. med. Jarosław Skokowski - specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • dr n. med. Katarzyna Sosińska-Mielcarek - specjalista onkologii klinicznej
 • Małgorzta Stobińska - pielęgniarka Oddziału Dziennego Chemioterapii Nowotworów Piersi 
 • mgr Grażyna Suchodolska - pielęgniarka senologiczna 
 • lic. piel. Danuta Synak - koordynator pakietu onkologicznego
 • dr n. med. Ewa Szutowicz-Zielińska - specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej
 • mgr Dorota Ślemp - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego 
 • prof. dr hab. n. med. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz - specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Magdalena Wieczorek-Rutkowska - specjalista onkologii klinicznej

Rehamanager

Opieka rehamanagera w Centrum Chorób Piersi UCK

Rehamanager to specjalista ds. zarządzania kompleksową rehabilitacją, pomagający pacjentowi uzyskać świadczenia pieniężne, wsparcie instytucji i organizacji pozarządowych, czy też orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wspiera chorego i jego rodzinę w rozwiązywaniu niemedycznych problemów związanych z chorobą onkologiczną i funkcjonowaniem pacjenta w jego środowisku - w domu i w pracy. Ponieważ zna procedury i posługuje się językiem medycznym oraz zna specyfikę pracy placówek ochrony zdrowia, wie gdzie i jak można otrzymać wsparcie w leczeniu i rehabilitacji.

Rehamenager w Centrum Chorób Piersi poinformuje Państwa o przysługującej pomocy materialnej i niematerialnej, pomoże uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i wyjaśni, jakie ulgi, dofinansowania i uprawnienia z tego tytułu przysługują pacjentowi. Wesprze też w procesie powrotu na rynek pracy po zakończonym leczeniu. Poinformuje, jak załatwić formalności związane z wypłatą zasiłków i świadczeń, wyjaśni jak uzyskać dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych, w tym protez, peruk i materiałów kompresyjnych. 

Z konsultacji rehamanagera warto skorzystać, gdy pacjent:

 • chce porozmawiać o raku piersi i metodach jego leczenia
 • potrzebuje informacji na temat organizacji procesu leczenia i rehabilitacji
 • nie może pracować i potrzebuje informacji na temat procedur i przepisów
 • chce uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • chce dowiedzieć się o uprawnieniach osób z niepełnosprawnością
 • potrzebuje informacji na temat pomocy instytucjonalnej (NFZ, KRUS, PFRON, ZUS itp.)
 • chce informacji o rehabilitacji (sanatoria, oddziały dzienne, prewencja rentowa)
 • szuka kontaktu z organizacjami oferującymi darmowe wsparcie psychologiczne i inne

Konsultacje rehamanagera odbywają się na Oddziale Chemioterapii Dziennej Nowotworów Piersi CMN, gabinet nr 1 w środy (9.00-11.00) i piątki (13.00-15.00).

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Centrum Raka Piersi

Kontakt:
Rejestracja:
58 727 05 05
rejestracja@uck.gda.pl

budynek
Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17

Rejestracja czynna w godz. od 8.00 do 18.00.