Współpracę ze Sponsorami i firmami CRO zapewnia, działające w strukturach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Dział Badań Klinicznych i Naukowych. Dział zajmuje się przygotowaniem, obsługą i koordynacją realizowanych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym badań klinicznych oraz eksperymentów medycznych.


Nad pracami Działu Badań Naukowych i Klinicznych czuwa Kierownik Działu Badań Klinicznych i Naukowych.

Proces feasibility
Po otrzymaniu zapytania jest ono oceniane przez pracowników Działu Badań Klinicznych i Naukowych pod kątem wykonalności w UCK. Następnie kwestionariusz jest przekazywany do badacza, który może być zainteresowany badaniem celem właściwego jego wypełnienia.

Nowe zapytania odnośnie badań proszę kierować na adres: feasibility@uck.gda.pl

Proces kontraktowania
Za proces kontraktowania odpowiada Dział Badań Klinicznych i Naukowych.

Nowe kontrakty wraz z propozycją budżetu i protokołem proszę wysyłać na adres: agreements@uck.gda.pl
Więcej informacji znajduje się w zakładce Kontraktowanie Badań Klinicznych.

Rozliczanie i fakturowanie
Za rozliczanie i fakturowanie usług odpowiada Mateusz Ściborski oraz Michał Wróbel. Wszelką korespondencję dotyczącą rozliczeń i fakturowania badań klinicznych proszę wysyłać na adres: invoice@uck.gda.pl