W 2017 roku w UCK przeszczepiono najwięcej nerek w Polsce

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne od kilku lat jest liderem w dziedzinie transplantacji nerek, w 2017 roku całkowita liczba przeszczepionych nerek wyniosła 125, czyli najwięcej w Polsce. Przeszczepiamy również szpik, rogówki, a także serca.  

5 marca w budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej odbyła się konferencja prasowa, której tematem były transplantacje aktualnie wykonywane w naszym szpitalu oraz plany na przyszłość w tym zakresie.  

– Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest jedynym szpitalem w regionie pomorskim wykonującym transplantacje narządowe. Jest to ośrodek, który w tym względzie bardzo dobrze się rozwija, czego dowodem jest największa liczba przeszczepionych nerek spośród wszystkich ośrodków w Polsce i największa liczba nerek przeszczepionych kiedykolwiek w Gdańsku – podkreślił rektor prof. Marcin Gruchała. – To, że w UCK dokonano tak wielu transplantacji, świadczy o tym, że ośrodki w naszym regionie bardzo dobrze identyfikują potencjalnych dawców, zgłaszają ich i współpracują w tym zakresie. 

Pierwszą transplantację w gdańskim ośrodku transplantacyjnym wykonano w 1980. Od tego czasu w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym przeszczepiono w sumie 1874 nerek. Ten sukces udało się osiągnąć dzięki zintegrowanemu działaniu personelu lekarskiego i pielęgniarskiego oraz specjalistów w dziedzinie immunologii. Należy również wspomnieć o lekarzach przychodni i stacji dializ zgłaszających chorych na listę oczekujących. Transplantacja to praca zespołowa. Każde ogniwo w procesie przeszczepiania organu musi sprawnie działać.  

Poza nerkami w Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznym przeszczepia się także szpik (w 2017 roku wykonano w sumie 107 przeszczepów komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej), rogówki (w 2017 roku – 90 transplantacji)  i serca (łącznie – 50 przeszczepów). Przygotowujemy się także do transplantacji płuc i  wątroby.