Zmarł prof. dr hab. Roman Kaliszan

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 9 maja 2019 r. zmarł
prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan
dr h.c., członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU

wybitny naukowiec, specjalista z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej. Twórca nowego w skali światowej, oryginalnego kierunku badawczego – analizy ilościowych zależności struktura-retencja (Quantitative Structure Retention-Relationships, QSRR). Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Akademii Medycznej w  Gdańsku) w latach 2005-2008. Prorektor ds. nauki w latach 1999-2005, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 1984-1987, kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki w latach 1984-2016.
Uznanie międzynarodowe, poza wprowadzeniem do światowego piśmiennictwa badań QSRR, przyniosła profesorowi Kaliszanowi także aktywność na polu analizy farmaceutycznej, bioanalizy, chemii analitycznej oraz zastosowania zaawansowanych metod obliczeniowych do analizy danych biologicznych i analitycznych. Był autorem i współautorem 35 książek, ponad 300 artykułów oryginalnych opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz około 200 prac w innych czasopismach. Wypromował 21 doktorów. Uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Aktywność na polach naukowych i  organizacyjnych skutkowała udziałem prof. Kaliszana w wielu ciałach kolegialnych. Był m.in. od 1990 r. członkiem Komitetu Terapii i Nauk o  Leku PAN, od 2003 r. członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN, od 1994 r. członkiem Komisji Chemometrii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, w latach 1992-1995 członkiem Rady Naukowej Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, od 2010 r. członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, w latach 2003-2011 członkiem Komisji Rejestracji Leków i Materiałów Medycznych Ministerstwa Zdrowia, a w okresie 2013-2016 przewodniczącym Komisji Nagród Ministra Zdrowia. W latach 1996-2006 był także członkiem Komisji Farmakopei Polskiej, w latach 2001-2011 konsultantem krajowym ds. analityki farmaceutycznej, a od 2003 r. członkiem Rady Naukowej Fundacji Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny. Pełnił funkcję m.in. przewodniczącego Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego w latach 1989-1995, sekretarza generalnego Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (1998-2001), wiceprezesa Oddziału Gdańskiego PAN (2002-2006), członka Rady Naukowej Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK) (1996-2002). Był również członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz członkiem honorowym Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (GTN).Uznanie międzynarodowe dla prof. Kaliszana wyrażone było m.in. członkostwem w ScanBalt Academy, Baltic Sea Region University Network (BSRUN), Akademii Nauk i Sztuki Wojwodiny, Serbia (VANU). W latach 2012-2014 Profesor był członkiem zagranicznym Komisji Kwalifikacyjnej profesorów nadzwyczajnych i zwyczajnych (ANVUR) z  nominacji Ministerstwa ds. Uniwersytetów i Instytucji Badawczych Republiki Włoskiej (MUIR).

Członek ponad dziesięciu rad redakcyjnych wydawnictw znajdujących się na liście JCR. Laureat wielu nagród naukowych, w tym Nagrody Tswetta-Nernsta Europejskiego Towarzystwa Nauk Separacyjnych (EuSSS) w 2018 r., Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe w 2014 r. i w 1997 r., Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa za wybitne osiągnięcia naukowe w 2009 r., Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2003 r., Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza w 2001 r., Nagrody Naukowej Ministra Edukacji Narodowej w 2000 r.

Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureat m.in. Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w 2001 r., Medalu im. I. Łukasiewicza Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w 2001 r., Medalu im. B. Koskowskiego Naczelnej Rady Aptekarskiej w 2005 r., Medalu im. Prof. A. Waksmundzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w 2006 r., Medalu „Zasłużonemu – Polskiego Towarzystwa Lekarskiego” w 2009 r.