Podsumowanie wyników transplantacji za 2017 r. w UCK

 Zapraszamy na konferencję szkoleniowo-naukową: „Podsumowanie wyników transplantacji za 2017 r. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku - perspektywy rozwoju”, która odbędzie się w dniu 27.03.2018 w  godzinach 12.00-14.00 w Centrum Medycyny Inwazyjnej UCK w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 17, I  piętro, Aula Profesora Kieturakisa.

 

 Program konferencji

 

 1. „Aktualny stan przeszczepiania narządów w Polsce i na świecie” 
  prof. Alicja Dębska- Ślizień 10 minut)
 2. „Stan przygotowań UCK do transplantacji wątroby, kwalifikacja biorcy”
  prof.. Stanisław Hać (10 minut)
 3. „Stan przygotowań UCK do transplantacji wysp trzustkowych”
  prof.. Piotr Trzonkowski (10 minut)
 4. „Stan przygotowań UCK do przeszczepiania płuc”
  dr Jacek Wojarski (10 minut)
 5. „Wyniki leczenia pacjentów z przeszczepioną nerką”
  prof. Alicja Dębska- Ślizień (15 minut)
 6. „Przeszczepianie serca” 
  dr Maciej Duda (10 minut)
 7. „Przeszczepianie rogówek” 
  dr Paweł Lipowski, dr Ewelina Serkies (10 minut)
 8. „Wyniki przeszczepień komórek hematopoetycznych. Działalność Banku Tkanek i Komórek UCK”
  dr hab.  Maria Bieniaszewska (15 minut)
 9. „Ośrodek Dawców Szpiku, Poszukiwania i  dobór niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych”
  dr Grażyna Moszkowska (10 minut)
 10. „Działalność Regionalnego Centrum Koordynacji Transplantacji”
  mgr Anna Milecka (10 minut)
Dr hab. med. Piotr Siondalski, dr Maciej Brzeziński, Ilona Rakowska – pielęgniarka instrumentariuszka/ fot. dr Grzegorz Łaskawski