Nowa komunikacja wizualna szpitala UCK

Nowoczesny szpital to znakomita infrastruktura i personel, a także miejsce, które sprawnie komunikuje się z otoczeniem. – Jako kluczowa placówka medyczna w regionie i  jeden z największych szpitali w Polsce postanowiliśmy zadbać o usprawnienie tego elementu. Stąd zmiany wizerunkowe dotyczące naszego logo i narzędzi komunikacji – mówi dyrektor naczelny UCK Jakub Kraszewski. 

Nowe logo wyraźnie zrywa z dotychczasową, tradycyjną symboliką kielicha Hygei. W oparciu o analizę wizerunkową szpitali w Polsce, przegląd inspiracji ze świata oraz potrzeb komunikacyjnych przyjęto rozwiązanie minimalistyczne i  współczesne. Znak w wersji podstawowej składa się z akronimu UCK oraz jego rozwinięcia. Akronim UCK spełnia funkcję sygnetu – zawiera delikatny zabieg graficzny w postaci negatywowego symbolu krzyża. W oparciu o znak podstawowy został stworzony także system ikon dla wszystkich klinik. 

Turkus to podstawowy kolor, w którym występuje logo UCK i stanowi on również kolor wiodący w przypadku linii wizualnej. Kolorystyka odzwierciedla medyczny charakter marki, a także nawiązuje do barwy przypisanej budynkom UCK. Paletę kolorystyczną uzupełniają granat, biel oraz szarość. Linia wizualna stanowi kontynuację idei zawartej w logo. Podstawą dla wyglądu dalszych materiałów jest typografia wywodząca się z logotypu oraz konsekwentnie stosowana, zdecydowana paleta kolorystyczna.


Logo i witryna internetowa są istotnym elementem kreowania wizerunku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, które jest szpitalem wielospecjalistycznym, nowoczesnym, czerpiącym z zaplecza naukowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a przy tym otwartym na pacjenta, zapewniającym mu poczucie bezpieczeństwa. Te cechy zostały zawarte w nowych projektach. Zmiany na nowej stronie internetowej dotyczą nie tylko aspektów wizualnych, lecz również funkcjonalnych – duży nacisk położono na czytelność, dostępność poszukiwanych informacji.  

Proces odświeżenia marki został powierzony agencji brandingowej Engram.