Konkurs na najem lokali w CMN - działalność usługowa

W związku z  realizacją najnowocześniejszych budynków szpitalnych w  Polsce Północnej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku ogłasza pisemne konkursy ofert na najem pod działalność usługową części nieruchomości przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku na zasadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Przedmiot konkursów obejmuje:

  • Konkurs nr 1 – kawiarnia – okres najmu 9 lat
  • Konkurs nr 2 - restauracja – okres najmu 9 lat
  • Konkurs nr 3 – sklep wielobranżowy - okres najmu 5 lat

„Szczegółowe warunki konkursu ofert” udostępnia się na stronie: http://uck.pl/bip/informacja/ogloszenia.html

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu ofert udziela p. Alina Grzempska i  inne upoważnione osoby pod nr tel. 58 349 29 66, ul. Dębinki 7 w Gdańsku, budynek nr 9, pokój nr 101 lub 103.

Oferty należy składać pod adresem: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80- 952 Gdańsk, ul. Dębinki 7, w terminie do dnia 07.05.2018r. godz. 11.00.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami,

- unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części bez podania przyczyny,

- zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków konkursu.