"Problemy kardiologii dziecięcej w codziennej praktyce lekarskiej"

Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zaprasza na sympozjum naukowo-szkoleniowe  "Problemy kardiologii dziecięcej w codziennej praktyce lekarskiej", które odbędzie się w sobotę, 24 listopada 2018, w Nadmorskim Hotelu Novotel Gdańsk, Marina, ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9:00 a zakończy się  około godz. 15:00.
Sympozjum będzie poświęcone klinicznie użytecznej tematyce opieki kardiologicznej  nad dzieckiem i młodym dorosłym z chorobami układu krążenia.

Spotkanie ma charakter edukacyjny. Udział w sympozjum jest bezpłatny.


Prosimy potwierdzić chęć udziału w spotkaniu, do 10 listopada 2018, na adres mailowy kasiaj@gumed.edu.pl.
W treści wiadomości prosimy wpisać imię, nazwisko, specjalizację (ukończoną lub rozpoczętą) oraz miejsce zatrudnienia. Ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy na naszą stronę http://kardiologiadziecieca.gumed.edu.pl/

Gorąco zapraszamy do udziału w naszym spotkaniu.

Każdy lekarz uczestniczący w spotkaniu otrzymuje 4 punkty edukacyjne.