Konferencja dot. działalności transplantacyjnej w 2017 roku

W dniu 27 marca 2018 roku w Auli im. Prof. Zdzisława Kieturakisa w budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej, odbyła się konferencja dotycząca podsumowania działalności transplantacyjnej w 2017 w  Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Konferencję rozpoczęli Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego JM Marcin Gruchała oraz Dyrektor Naczelny Jakub Kraszewski, a całość poprowadził Dyrektor ds. Lecznictwa, Lekarz Naczelny Tomasz Stefaniak.

Prezentacje wygłosili przedstawiciele wszystkich klinik UCK związanych z działalnością transplantacyjną. Przedstawiono aktualne wyniki transplantacji oraz stan przygotowania do rozpoczęcia nowych procedur transplantacyjnych.

W 2017 roku UCK wystąpiło do Ministerstwa Zdrowia z dziesięcioma wnioskami o akredytację na działalność przeszczepową. Otrzymano pięć akredytacji na przedłużenie przeszczepiania dla nerek, szpiku, serca, rogówek i na działalność Banku Tkanek i Komórek oraz trzy nowe zezwolenia na przeszczepianie wątroby, wysp trzustkowych i pobieranie tkanki tłuszczowej w celu jej przeszczepienia.

Dwie ostatnie kontrole z  Ministerstwa Zdrowia miały miejsce na początku 2018 i dotyczyły zgody na na przeszczepianie płuc oraz pobieranie krwi w celu izolacji limfocytów.


W 2017 roku w UCK w Gdańsku przeszczepiono:

  • 125 nerek ( pierwsze miejsce w  Polsce na 21 ośrodków transplantacji nerek)
  • 104 szpiku (pierwszy raz przekroczono w UCK 100 przeszczepów w ciągu roku)
  • 91 rogówek (wyrównano najlepszy wynik z 2006 roku)
  • 2 serca


Pod względem ilości pobrań narządów od zmarłych dawców na milion mieszkańców, w 2017 roku województwo pomorskie (23,9) zajęło drugie miejsce w Polsce za województwem zachodniopomorskim (24,7)

Aktualnie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym trwają końcowe przygotowania do pierwszego w Gdańsku  przeszczepienia wątroby, płuc i wysp trzustkowych.