Dr Jacek Wojarski w Krajowej Radzie Transplantacyjnej

Dr Jacek Wojarski z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej UCK został powołany przez Ministra Zdrowia do Krajowej Rady Transplantacyjnej na kadencję 2018-2022. 

Wzajemna współpraca między Radą a Ministrem Zdrowia ma się przyczynić do wypracowania i doskonalenia rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, co wpłynie na dynamiczny i skuteczny rozwój polskiej transplantologii.