Uroczyste otwarcie budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej

Ponad 2 tysiące pomieszczeń, 31 mln litrów betonu i około 930 km przewodów telekomunikacyjnych – to tylko niektóre liczby obrazujące ogrom przedsięwzięcia, jakim jest pierwszy etap budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.

Uroczystości związane z tą największą inwestycją realizowaną przez Gdański Uniwersytet Medyczny odbyły się 31 sierpnia br. Obok przedstawicieli władz Uczelni i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w tym wydarzeniu udział wzięli: minister zdrowia Łukasz Szumowski, wiceminister sportu Jarosław Stawiarski, w imieniu Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego pan Karol Rabenda oraz licznie zgromadzeni Posłowie na Sejm RP.

Swoją obecnością zaszczycili nas również: członek Zarządu Województwa Pomorskiego Paweł Orłowski, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego Hanna Zych-Cisoń, z-ca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk, dyrektor Pomorskiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ Elżbieta Rucińska-Kulesz, rektorzy uczelni wyższych, konsulowie honorowi i  generalni akredytowani na Wybrzeżu, przedstawiciele samorządów zawodowych oraz członkowie społeczności akademickiej GUMed i  szpitali klinicznych.

- Gdański Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim, rozpoznawalnym w kraju i na świecie, który od ponad 70 lat zapewnia wysoką jakość kształcenia we wszystkich zawodach medycznych i prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie – mówił prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – W ramach konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju bazy dydaktycznej, naukowej i  klinicznej miejsce wiekowych i mocno wysłużonych obiektów zajmują nowe, w pełni dostosowane do potrzeb XXI wieku. Modernizacji doczekały się liczne pracownie badawcze i laboratoryjne, sale warsztatowe i dydaktyczne, jak również powstały nowoczesne obiekty GUMed, które dziś możemy podziwiać – Centrum Sportu oraz wchodzący w skład Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.

Jak zaznaczył Rektor GUMed, Centrum Medycyny Nieinwazyjnej to nie tylko ośrodek przyjazny pacjentom, świadczący kompleksowe usługi medyczne na najwyższym poziomie. To również placówka prowadząca innowacyjne badania kliniczne i rozwojowe, w której będą realizowane skomplikowane, często unikatowe procedury, jak transplantacje serca, płuc i szpiku, nowoczesna akademicka onkologia i badania kliniczne pierwszej fazy. Podobnie o inwestycji wypowiadał się również Minister Zdrowia.

- To jest niezwykle ważne dla całego regionu, dlatego że tam będą skupiały się różne dyscypliny, które muszą z sobą współpracować – podkreślał minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski. – To tu już wkrótce pierwsi pacjenci będą mogli gościć w nowoczesnym budynku i w wysokim komforcie. W takich warunkach jest dużo sprawniejszy również proces terapii. Cieszy mnie również, że taki bardzo dobry uniwersytet, jakim jest Gdański Uniwersytet Medyczny, będzie miał także nowoczesne centra badawcze i naukowe, jak np. wczesnych faz badania, bo bez nich medycyna nie będzie szła do przodu.

Jak zaznaczył dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Jakub Kraszewski, zakończono dopiero pierwszy etap prac związanych z modernizacją bazy klinicznej. Po wyposażeniu obiektu w sprzęt medyczny z najwyższej półki rozpoczną się przenosiny klinik do nowej lokalizacji, tak by pierwsi pacjenci mogli gościć w murach CMN w IV kwartale bieżącego roku. Po zakończeniu całości inwestycji w roku 2020 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku będzie wyjątkowym obiektem nie tylko w skali kraju.

- Połączone budynki Centrum Medycyny Nieinwazyjnej i Inwazyjnej stanowić będą jedną z najnowocześniejszych placówek medycznych w Europie, przyjazną pacjentom i personelowi szpitalnemu – mówił Dyrektor Naczelny UCK. – To tu pacjenci będą mieli dostęp do innowacyjnych metod leczenia i sprzętu medycznego na najwyższym światowym poziomie. Ponadto kompleks stanowić będzie również unikatowe centrum naukowo-badawcze, stwarzające pracownikom Uczelni i Szpitala zupełnie nowe warunki do realizacji nowatorskich multidyscyplinarnych projektów z zakresu nauk medycznych.


CENTRUM MEDYCYNY NIEINWAZYJNEJ

Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN) to największa inwestycja realizowana obecnie przez Gdański Uniwersytet Medyczny, która stanowi kolejny etap przebudowy bazy klinicznej Uczelni. W jej ramach w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym powstaje najnowocześniejszy w  Polsce kompleks medyczny, znacząco poprawi jakość i komfort zarówno pracy, jak również warunki hospitalizacji przebywających pod naszą opieką pacjentów. Środki finansowe na budowę jednostki pochodzą przede wszystkim z budżetu państwa, które zarezerwowało na ten cel ponad 592 mln zł. Koszt budowy z wyposażeniem to ok. 600 mln zł.

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej to kompleks czterech połączonych ze sobą budynków – A, B, C ułożonych w kształt litery U, połączonych trzema łącznikami z Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz budynku D usytuowanego w miejscu dawnego budynku 18. Budowa CMN jest podzielona na dwa etapy ze względu na konieczność relokacji części klinik z wyburzanych budynków, celem odzyskania przestrzeni pod drugi etap budowy. Realizacja pierwszego etapu przypada na lata 2015-2018 i obejmuje budynki B, C i D. Drugi etap obejmuje lata 2018-2020; w jego ramach powstanie budynek A.

Jednostki organizacyjne

 • Blok operacyjny z 8 salami
 • Kliniczne Centrum Kardiologii z Zespołem Pracowni Elektrofizjologicznych i Kardionaczyniowych
 • Klinika Alergologii i  Pneumonologii
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii
 • Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
 • Klinika Endokrynologii i  Chorób Wewnętrznych
 • Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej
 • Klinika Hematologii i  Transplantologii
 • Klinika Kardiochirurgii i  Chirurgii Naczyniowej
 • Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
 • Klinika Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych
 • Klinika Neonatologii
 • Klinika Neurologii Dorosłych z Centrum Udarowym
 • Klinika Onkologii i  Radioterapii
 • Klinika Położnictwa
 • Oddział Intensywnej Terapii
 • Poradnie Przykliniczne
 • Regionalne Centrum Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
 • Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej
 • Zakład Medycyny Nuklearnej
 • Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz
 • Zespół dydaktyczny, administracja Szpitala, magazyny, szatnie, garaż