Poradnia Prenatalna 

Poradnia Prenatalna działa w ramach Programu Badań Prenatalnych Kliniki Położnictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.


Do włączenia do programu uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • wiek matki powyżej 35 lat
  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
  • stwierdzenia wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka
  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikowo
  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu


Porady udzielane  w Poradni są prowadzone w ramach Programu Ministerialnego (bezpłatne) – wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty przyjmującego pacjentów w ramach umowy z NFZ.

Pacjenci proszeni są o zabranie ze sobą dotychczasowej dokumentacji medycznej.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Poradnia Prenatalna

Kontakt:
tel. 58 349 34 68
Rejestracja
tel. 58 727 05 05

budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
parter

Dni i godziny przyjęć:
prof. Janusz Limon, spec. z genetyki klinicznej:
piątek   13.00 - 15.00