Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

W Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii skupiamy się na pomocy chorym w trudnym okresie okołooperacyjnym.

Do obowiązków anestezjologa należy ocena stanu chorego i przygotowanie go do zabiegu, zadbanie o jego bezpieczeństwo w trakcie operacji oraz zagwarantowanie skutecznego leczenia bólu po procedurze chirurgicznej. Ponadto na oddziale intensywnej terapii leczymy najciężej chorych, będących w stanie zagrożenia życia, którzy wymagają zarówno ciągłego nadzoru, jak i wielokierunkowego i wielospecjalistycznego leczenia, co pozwala uchronić ich przed najpoważniejszymi konsekwencjami choroby.

Nasz personel

 • ORDYNATOR

  prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk

 • PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

  mgr Ewa Morzuch

 • Z-CA ORDYNATORA ODDZIAŁU

  dr n. med. Andrzej Marciniak

 • prof. dr hab. n. med. Maria Wujtewicz

 • dr n. med. Arkadiusz Piankowski

 • dr n. med. Magdalena Wujtewicz

 • dr n. med. Anna Dylczyk-Sommer

 • lek. Beata Dytkowska

 • lek. Antoni Ottowicz

 • lek. Agnieszka Bukowska

 • lek. Robert Pajuro

 • dr n. med. Wioletta Sawicka

 • dr n. med. Danuta Skaja

 • dr n. med. Marek Suchorzewski

 • lek. Aleksandra Suszyńska-Mosiewicz

 • dr n. med. Maria Szreder

 • dr n. med. Irmina Śmietańska

 • lek. Katarzyna Zawadzka-Kaczmarek

 • dr n. med. Tomasz Jasiński

 • dr n. med. Ewelina Kardel-Reszkiewicz

 • lek. Dawid Pigłowski

 • lek. Robert Lubiński

 • lek. Elżbieta Bogacka

 • lek. Adam Kucharski

 • lek. Katarzyna Majdyło

 • lek. Henryk Narloch

 • dr n. med. Roman Skowroński

 • lek. Marek Mierzejewski

 • lek. Sebastian Dąbrowski

 • lek. Romana Ługin

 • lek. Maciej Kukliński

 • lek. Andrzej Matela

 • lek. Paweł Dutka

 • lek. Ewa Wilanowska

 • lek. Karolina Nowacka

 • lek. Anita Wajlonis

 • lek. Tomasz Wilanowski

 • lek. Rozalia Marszałek-Ratnicka

 • lek. Aleksander Aszkiełowicz

Usługi medyczne

 • Przedoperacyjna ocena stanu zdrowia z określeniem stopnia ryzyka znieczulenia
 • Przygotowanie chorego do operacji i wybranej metody znieczulenia
 • Znieczulenie do zabiegu operacyjnego
 • Opieka okołooperacyjna i leczenie bólu pooperacyjnego
 • Leczenie bólu przewlekłego
 • Działania resuscytacyjne w nagłych stanach zagrożenia życia
 • Zakładanie i opieka nad dostępami żylnymi do dużych naczyń
 • Prowadzenie intensywnej terapii
 • Prowadzenie intensywnej diagnostyki i terapii chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia
 • Leczenie niewydolności wielonarządowej w tym niewydolności oddechowej
 • Leczenie ciężkich zapaleń płuc
 • Leczenie uogólnionych zakażeń wymagających agresywnego leczenia
 • Nieoperacyjne leczenie następstw urazów
 • Prowadzenie opieki poresuscytacyjnej
 • Udział w leczeniu ciężko chorych we wszystkich jednostkach szpitala w ramach konsultacji specjalistycznych
 • Współudział w żywieniu pozajelitowym chorych hospitalizowanych w szpitalu


Programy edukacyjne

Nasza Klinika prowadzi cykliczne spotkania dla swoich pracowników, na których omawiane są najnowsze zagadnienia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Ponadto w Klinice prowadzone są regularne szkolenia rezydentów, które mają za zadanie ugruntować i poszerzyć wiedzę przyszłych specjalistów.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kontakt:
Kontakt:

Tel.: (58) 349 32 70 (anestezjologia)
Tel.: (58) 349 32 80 (intensywna terapia)

Fax: (58) 349 32 90

ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
Blok C1/2 Piętro