Informacja o jednostce

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ WYNAJMIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje o planowanej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa służącej do prowadzenia ogólnodostępnej apteki zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 17.

Przedmiotem Ogłoszenia jest wynajem lokalu aptecznego i planowana sprzedaż na rzecz kupującego/najemcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia ogólnodostępnej apteki  zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 17.

Ogłoszenie skierowane jest wyłącznie do farmaceutów lub spółek jawnych / spółek partnerskich, których wspólnikami są wyłącznie farmaceuci, spełniający wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4 – 4b i art. 101 pkt 2-5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne, którzy przyjmą wszystkie warunki zawarte w Zezwoleniu oraz zachowają dotychczasowy adres Apteki. Tym samym, po złożeniu przez potencjalnych Kupujących/Najemców propozycji nabycia ZORG , Sprzedający/Wynajmujący zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych rozmów wyłącznie z osobami spełniającymi warunki określone powyżej.

Kupujący/Najemca musi spełniać powyższe warunki w momencie złożenia Sprzedającemu/Wynajmującemu Propozycji Nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wydania przez właściwy organ ostatecznej decyzji w przedmiocie przeniesienia Zezwolenia na Kupującego/Najemcę oraz przez cały okres prowadzenia Apteki przez Kupującego/Najemcę.

Prosimy o złożenie przez Państwa Propozycji Nabycia ZCP do 19.07.2019 r. do godz. 10:00 poprzez przesłanie jej na adres Gdańsk 80-952 ul. Dębinki 7  z dopiskiem SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ WYNAJEM APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ lub mailowo: akoszewska@uck.gda.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań do treści Ogłoszenia dotyczących najmu Apteki  Ogólnodostępnej proszę kontaktować się z panią Aliną Grzempską akoszewska@uck.gda.pl, nr tel.: 583492966 lub 695 802 360,  a dotyczących ZCP z panem Adamem Sudoł tel.: 58 349 20 00


Szczegółowe informacje znajdują się w "Plikach do pobrania" po prawej. Niektóre z nich musiały zostać zaktualizowane, nieaktualne dokumenty zostały oznaczone.