Informacja o jednostce

OGŁOSZENIE

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku ogłasza pisemny konkurs ofert na:


a) świadczenie usług taxi dla Zamawiającego,

b) odpłatną dzierżawę sześciu miejsc postojowych dla postoju taksówek o łącznej powierzchni 60 m2 - cztery przy ul. Smoluchowskiego 17 i dwa przy ul. Dębinki 7  w Gdańsku  na zasadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

„Szczegółowe warunki konkursu ofert”  dostępne są w "Plikach do pobrania" po prawej stronie.

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu ofert udziela p. Alina Grzempska pod nr tel. 58 349 29 66 ul. Dębinki 7 w Gdańsku, budynek nr 9, pokój nr 103.

Oferty należy składać pod adresem: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80- 952  Gdańsk, ul. Dębinki 7, pokój nr 103 w terminie do dnia  15.04.2019 r. godz. 10.00.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zastrzega sobie prawo do:

  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami,
  • unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części bez podania przyczyny,
  • zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków konkursu.