Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Adres
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
skrytka pocztowa 615

Telefon centrala, rejestracja: (58) 727 05 05

REGON: 000288640
NIP: 957-07-30-409

Księga rejestrowa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku: 000000018619, Organ: W-22
Krajowy Rejestr Sądowy: 0000122150

Biuro Dyrektora Naczelnego

Adres:
ul. Dębinki 7, budynek nr 9
80-952 Gdańsk

Telefon: (58) 349 20 00

Fax: (58) 346 11 78

E-mail: info@uck.gda.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Gdańsk
06 10901098 0000000009015326